Steun de natuur met de Monnikenloop

Steun de natuur van Schiermonnikoog, tijdens de Monnikenloop!
Met zijn brede stranden, uitgestrekte kwelders en witte stuifduinen is Schiermonnikoog zeker één van de mooiste Natuurgebied van Nederland. Als beheerder doet Natuurmonumenten er alles aan om de waardevolle eilander natuur te beschermen en te behouden. Door een kleine gift te doen tijdens de Monnikenloop help je ons de natuur van Schiermonnikoog te behouden.

Het doel van 2024: “Meer ruimte voor Wadvogels”
De boswachters van Natuurmonumenten werken al sinds 2020 aan een plan voor meer broed- en rustruimte voor wadvogels én verantwoorde voorzieningen om de vogels te bekijken in Nationaal Park Schiermonnikoog. Dit in het kader van het project Wij&Wadvogels. Partijen als Natuurmonumenten, Vogelbescherming Nederland, gemeente Schiermonnikoog, Nationaal Park Schiermonnikoog, Wetterskip Fryslân, provincie Fryslân en Rijkswaterstaat hebben hiervoor de handen ineen geslagen.

Help mee met het aanleggen van broedeilanden in de Westerplas
Begin 2024 wil Natuurmonumenten broedeilanden voor sterns en kokmeeuwen aanleggen midden in de plas. Wil jij ook bijdragen aan meer broed- en rustruimte voor wadvogels op Schiermonnikoog? Bij het kopen van je startbewijs kun je doneren aan de realisatie van broedeilanden in de Westerplas.

Met het project Wij&Wadvogels Schiermonnikoog willen de boswachters meer ruimte creëren voor vogels om te rusten en te broeden. En voor bezoekers om op een verantwoorde manier de vogels te observeren. “De Westerplas en het wad tussen de jachthaven en de veerdam, zijn belangrijke gebieden voor wadvogels die Schiermonnikoog even bezoeken” aldus boswachter Cynthia Borras. De Westerplas is één van de weinige grote zoetwaterplassen van het eiland. In het voorjaar broeden er eenden, lepelaars, aalscholvers en veel zangvogeltjes. Bij opkomend water zoeken veel vogels de beschutting van de Westerplas op om te overtijen. “De afgelopen jaren zijn de wilgen rond de Westerplas zo hoog geworden dat de plas bijna niet meer te zien is vanaf het schelpenpad. Vogelaars en fotografen proberen vaak toch een glimp van de vogels op te vangen door het rietveld in te lopen. Dat zorgt voor verstoring van de vogels die op de plas rusten. Dat moet anders”. In september 2022 gaat aannemingsbedrijf W. Stienstra & Zn. B.V. aan de slag met het herstellen van het zicht op de Westerplas. Hiervoor moet veel wilgenstruweel teruggesnoeid en verwijderd worden. “Vanaf het uitkijkduin en de groene dijk heb je straks weer zicht op de vogels van de Westerplas”.

In de noordwest hoek van de Westerplas wil Natuurmonumenten een nieuwe kijkscherm plaatsen dat extra ruimte biedt voor bezoekers om vogels op een verantwoorde manier te observeren. Midden in de plas willen wij broedeilanden met sediment uit de Westerplas laten opspuiten.

In de hoek van de jachthaven, tegen de dijk aan, broeden oeverzwaluwen, tureluurs en scholeksters. De hoek van de jachthaven heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld als een zogenaamde hoogwatervluchtplaats (HVP). Bij hoogwater staan er soms honderden plevieren, scholeksters, grutto’s en wulpen te wachten op het volgende laagwater. “We zien de afgelopen jaren dat de vogels die afhankelijk zijn van de smalle strook op de grens van land en zee het moeilijk hebben. Ze zijn gevoelig voor verstoring. Willen we ook in de toekomst van deze prachtige soorten blijven genieten, is het van belang dat we dit gebied de komende tijd aandacht geven”, aldus boswachter Cynthia Borras.

Het materiaal dat tijdens onderhoud aan de jachthaven vrijkomt kunnen we opnieuw gebruiken voor het creëren van zandplaatjes tussen veerdam en jachthaven. Daar kunnen wadvogels rust en ruimte vinden. De eilandjes dragen volgens ook bij aan de belevingswaarde van deze plek. Vanaf verschillende plekken kun je straks de vogels op een verantwoorde manier bekijken maar ook het wad beter beleven.
Wij&Wadvogels wordt mogelijk gemaakt door het Waddenfonds, het ministerie van LNV en de drie Waddenprovincies.

Natuurmonumenten organiseert het hele jaar door excursies in het Nationaal Park.

Wil je graag vogelkijken onder begeleiding van de boswachter?
Kijk in onze agenda naar het excursieprogramma.

Ga je liever zelf op pad?
Op de website van Natuurmonumenten en in onze de route-app ‘Natuur Routes‘ vind je meer dan 300 wandel-, fiets- en kanoroutes door heel Nederland. Van speciale routes voor kinderen tot langeafstandsroutes en hardlooproutes door prachtige landschappen.